BrandsäkerhetVad klarar Firemill?


Firemill ersätter inte din vanliga handbrandsläckare. Den är avsedd att användas tidigt i brandförloppet för att förhindra att en stor eldsvåda utvecklas. För att du ska kunna använda Firemill, ska du vara på plats när elden uppstår, kommer du senare och köket redan börjat ta skada av branden bör du använda din konventionella handbrandsläckare! Firemill uppfyller inte kriterierna för en konventionell handbrandsläckare. Vi har därför tvingats göra egna provningskriterier för kapacitet som vi sedan testat Firemill gentemot. Kriterierna är inspirerade av den europeiska standarden SS EN3 klasserna A, B och F. Vi tänker oss att det i första hand är den sortens brand som Firemill ska komma till användning mot. Vi har dock mindre vätskeyta och brännbart material än de minsta standardiserade provbränderna. Kapacitetstesterna har planerats i samråd med och övervakats av DNV. Provningsprotokollet kan du se här, du kan se mer av våra proveldningar/kapacitetstester under fliken brandsäkerhet.

Proveldningar med DNV-GL


Vi gjorde Kapacitetsbedömningar med DNV och nedan är ett par filmer från dessa tester.

Proveldning med bensinfat


Ett fat med bensin föreldas för att bli varmt och sedan släcks det.

Proveldning med köksolja


En klassisk situation som man kan råka ut för i hemmet. Köksolja som börjar brinna på spisen i pannan.

Proveldning med köksolja


Ännu ett test med köksolja. Typen av släckning är annorlunda här för att se hur oljan reagerar.

Maximal räckvidd


Här testar vi den effektiva räckvidden på Firemill.


Den bästa branden är den som aldrig startar


Här är tre tips som hjälper till att förhindra att en brand startar i ditt kök:
1. Gå aldrig ifrån spisen när den är på och matlagningen är i gång.
2. Ha aldrig saker som lätt kan börja brinna nära eller på spisen.
3. Rengör spisfläkten ofta, fett i filtret kan börja brinna.


Så överlever du en brand


Brandvarnare är ovärderliga verktyg i kampen mot katastrofen. För att de ska fungera som mest effektivt finns det en del viktiga saker att tänka på:
1. Har du olika takhöjder hemma, långa avstånd mellan rummen eller annat som fördröjer röken, som dörrar? Då ska du skaffa flera brandvarnare.
2. Ha en brandvarnare i rummet närmast köket för att få tidig varning om det börjar brinna i köket.
3. Testa dina brandvarnare ofta, särskilt efter att du kommit hem från semestern.
4. Ska du ut och resa? Ta med dig en resebrandvarnare.
5. Har du fritidshus, båt eller landställe? Ha brandvarnare där med.Proveldning i kök


Proveldning i riktig köksmiljö. (Detta ska man inte göra hemma, vi gjorde det under en kontrollerad miljö) Det är viktigt att man tränar men man måste vara försiktig med fläkten.


Information


Vi passar på att göra en liten improviserad informationsvideo, när vi ändå är i farten - dock otroligt viktigt.

Firemill är medlemmar av Svebra.


Det brinner för mycket i Sverige. Stora materiella utgifter är bara en liten del av vad du får betala om du drabbas. Ännu värre är de skador som inte kan mätas i pengar, som förlorade liv och minnen. Genom att informera, utbilda, kvalitetssäkra och lobba vill vi på SVEBRA göra Sverige brandsäkrare. Inom SVEBRA utarbetar de kontinuerligt mer specifika, konkreta riktlinjer gällande brandsäkerhet, utifrån myndigheternas mer generella bestämmelser. SVEBRA sammanställer även tekniska branschrekommendationer och enhetliga leveransvillkor, garantibestämmelser och rekommendationstabeller för val av brandsläckare. SVEBRA representerar ofta branschen och tillfrågas när myndigheter, standardiseringsorgan och försäkringsbolag behöver ett expertutlåtande, eller när nya lagar ska utformas. SVEBRA bedriver också samråds- och informationsverksamhet för att öka kunskapen om brandsäkerhet och höja medvetenheten om brandrisk i landet. För att garantera att våra medlemsföretag efterlever etiska regler och riktlinjer har SVEBRA ett oberoende externt etiskt råd. Idag har SVEBRA 94 medlemsföretag. Alla våra medlemsföretag ska uppfylla våra kvalitetskrav och vilket innebär högsta möjliga standard. Att köpa produkter och tjänster från ett av våra medlemsföretag ska innebära pålitlig och uppdaterad brandsäkerhet av högsta möjliga kvalitet.

Proveldning med bensinfat


Ett fat med bensin föreldas för att bli varmt och sedan släcks det.

Proveldning med köksolja


Ännu ett test med köksolja. Typen av släckning är annorlunda här för att se hur oljan reagerar.