FAQ1Vad är Firemill?
Firemill är världens första brandsläckare som drivs av en vanlig koldioxidpatron. Det är samma typ av koldioxidpatron som används i Firemill som den som används i kolsyremaskiner för att tillverka kolsyrat vatten.
2Kan man återanvända Firemill?
Ja, man kan återanvända Firemill hur många gånger som helst - det är på riktigt en cirkulär produkt. Man tar bara och lämnar in kolsyrepatronerna och får en full i retur.
3Ersätter Firemill pulversläckaren?
Firemill kan användas vid mindre bränder och är ett komplement till pulversläckaren. Den ersätter inte pulversläckaren.
4Hur fungerar koldioxid för att släcka bränder?
Effekten av en kolsyresläckare uppnås dels genom att gasen sänker temperaturen i flammorna och dels genom att gasen tränger bort syre - vilket innebär att elden kvävs.
5Hur skiljer sig Firemill från "vanliga" brandsläckare?
Efter att Firemill har använts så kan man själv enkelt ersätta koldioxidpatronen med en ny. Koldioxidpatronen som används i Firemill är samma typ av patron som används i kolsyremaskiner för att tillverka kolsyrat vatten - och som finns att köpa i de flesta hushållsbutiker. Brandsäkerheten kan förbättras avsevärt då det både är enkelt att öva med sin Firemill och det är också enkelt och billigt att ladda om brandsläckaren när man använt /eller övat med den. Firemill är designad för att stå framme i köket och kan placeras så att den är lätt tillgänglig när den behövs. Tid och erfarenhet är centrala komponenter för effektiv brandbekämpning. Släckningen sker genom att man riktar toppen av Firemill mot elden och därefter vrider/twistar man den "vridbara" delen av aluminiumskalet av brandsläckaren vilket gör att koldioxid sprutar ut från brandsläckaren och släcker elden. Man kan likna själva vridmomentet vid hur en pepparkvarn används. Eftersom Firemill släcker bränder med hjälp av koldioxid så förstör den varken inredning eller mat - till skillnad mot skum och pulver. Koldioxid fungerar på de flesta mindre bränder, även sådana som uppstår i gas- och elapparater.
6När ska man använda Firemill vs pulversläckare?
Firemill är en effektiv brandsläckare som är enkel att använda och som är avsedd för mindre bränder i köket. Det är viktigt att komma ihåg att den inte ersätter pulversläckaren - den är avsedd att vara ett komplement till den. Firemill är avsedd för mindre bränder i köket och koldioxiden i en patron räcker i ungefär 10 sekunder vid full effekt.
7Hur vet man hur mycket CO2 det är kvar?
Det är mycket viktigt att man byter koldioxidpatronen i Firemill direkt då man använt den och/eller när man har testat den. Det framgår inte utanpå Firemill hur mycket koldioxid som finns kvar i patronen, så detta måste användaren vara uppmärksam på själv.
8Varför ska man använda Firemill och inte en pulversläckare?
Koldioxid, och speciellt denna "matklassade" koldioxid, har den stora fördelen att den varken är förstörande eller giftig. Genom att öva och genom att ha Firemill nära till hands, så kan man utan att tveka sätta in tidiga åtgärder för att släcka branden. Hellre använda den en gång för mycket än att tveka och därmed tvingas till mer kraftfulla brandsläckningsåtgärder. I många fall är till exempel pulversläckaren inte lika lättillgänglig (den kanske är placerad i ett annat rum eller är kvar i sin förpackning) och många tenderar att tveka att använda pulversläckaren då den (kan) medföra omfattande saneringskostnader. AGA rekommenderar dock pulversläckaren som huvudsaklig brandsläckare - Firemill är ett komplement.