FIREMILL INTEGRITETSPOLICY

Vi är måna om att du ska känna dig trygg hos oss och i hur vi behandlar dina personuppgifter.

Personuppgifter är information som kan knytas till en enskild person.

Den 25 maj 2018 ersätts PUL, personuppgiftslagen av en ny dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR gäller i hela EU och den reglerar hur företag med flera får behandla personuppgifter. Syftet med GDPR är att skärpa kraven på hur vi som företag får samla in, lagra och hantera dina personuppgifter.

För att vi ska kunna genomföra våra åtaganden gentemot dig, ge god service och för marknadsföringsändamål samlar vi in och behandlar dina personuppgifter. Denna integritetspolicy beskriver hur Firemill hanterar dina personuppgifter.

 

VEM ÄR ANSVARIG FÖR HANTERINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER?

Raka Ryggar i Stockholm AB (Firemill) är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som du lämnar till oss som kund.

Raka Ryggar i Stockholm AB
Igelkottsvägen 91
167 57 Bromma
Sverige

Organisationsnummer: 559004-9077

 

VARIFRÅN VI SAMLAR IN DINA PERSONUPPGIFTER?

Firemill behandlar personuppgifter som lämnas av dig i samband med bl.a. beställningar, kundtjänstärenden eller registrering av nyhetsbrev. Vi samlar också in uppgifter utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster samt att vi kan komma att samla in uppgifter från en tredje part. Exempel på uppgifter som samlas in från dig är namn, postadress, e-postadress, telefonnummer, leveransadress. Andra personuppgifter som behandlas när du handlar hos oss är uppgifter som köpta produkter, belopp, inköpsdatum, betalsätt, nyttjande av rabatter, IP-adress, webbläsarinställningar och besökshistorik.

 

VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA UPPGIFTER?

Vi är måna om din trygghet och integritet och vi delar inte dina uppgifter till tredje part annat än till de tredje parter som vi använder för att kunna fullgöra våra tjänster till dig som exempelvis officiella samarbetspartners som betalningsleverantörer, tredjepartslogistikpartner (vårt lager), transport- och logistikföretag eller betrodd tredje part som hjälper oss att driva vår webbplats (hostingleverantör) samt vårt företag (revisor & bokföringsbyrå). Vilka de olika tredje parterna är hittar du längre ner under respektive sammanhang.

Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

 

LAGLIG GRUND

Den lagliga grunden som gäller beskrivs nedan under respektive ändamål.

 

HUR SKYDDAS DINA UPPGIFTER?

Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. All lagring av data sker i Sverige på servrar hos vår e-handelsplattform, MissHosting, Loopia samt hos vår redovisningsbyrå.

 

HUR LÄNGE SPARAS DINA UPPGIFTER?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Firemill kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa svensk lagstiftning eller i förekommande fall för att bevaka rättsliga intressen.

 

ONLINEKÖP

VARFÖR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

För att vi ska kunna hantera ditt köp hos oss på Firemill använder vi dina personuppgifter för att behandla dina beställningar som leverans av order, skicka leveransinformation, hantera returer och reklamationer, garantier gällande produkter, support och hantering av betalningar.

Dina personuppgifter används också för att identifiera dig och för att bekräfta att du innehar den lagstadgade minimiåldern för att genomföra ett köp online samt för att bekräfta din adress med externa parter.

Vi erbjuder olika betalningsalternativ via Klarna som gör en analys av din betalningshistorik, kreditkontroller och vilka betalningsalternativ som finns tillgängliga för dig.

VILKA TYPER AV PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN?

Vi hanterar följande kategorier av personuppgifter för onlineköp

 • Kontaktuppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress och telefonnummer
 • Betalningsuppgifter och betalningshistorik
 • Kreditinformation
 • Orderinformation som vilken vara som har beställts
 • Köphistorik
 • Användaruppgifter för kundkonto

VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

För att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande vidarebefordras dina personuppgifter till tredje part som:

 • Betalningsleverantör, i dagsläget Klarna
 • Tredjepartslogistikpartner (lagret)
 • Leverantören när varor skickas direkt från leverantörens lager
 • Fraktbolaget för leverans av din beställning (PostNord, Schenker)
 • Kreditupplysningsföretag för identitets- och kreditkontroller
 • Redovisningsbyrån och inkassobyråer.

Flertalet av ovan nämnda företag har en oberoende rätt eller skyldighet att behandla dina personuppgifter.

VILKEN LAGLIG GRUND FINNS?

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för fullgörande av köpeavtalet online så att Firemill kan fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet och leverera din order till dig. Om personuppgifterna inte lämnas kan Firemill inte fullgöra våra åtaganden och vi måste då neka dig köpet.

Personuppgifterna lagras enligt bokföringslagen.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER?

Vi sparar dina uppgifter så länge som det behövs för att kunna tillhandahålla våra tjänster och vårt avtal med dig inkl. reklamations- och garantiärenden (3 år) och så länge som du är en aktiv kund. Personuppgifterna lagras i enlighet med rådande lagstiftning som bokföringslagen.

DIREKTMARKNADSFÖRING

VARFÖR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna skicka marknadsföringserbjudanden, informera om kampanjer, nyheter och övrig information genom direktmarknadsföring via e-post som nyhetsbrev, sms, sociala medier och liknande elektroniska kanaler för kommunikation. Vi skickar detta till alla kunder eller ett visst kundsegment baserat på hur du som kund har använt Firemill webbsidor och andra digitala kanaler, köp- och orderhistorik, vad du har klickat på och information som du har delat med dig av till Firemill.

När du registrerar dig till vårt nyhetsbrev använder vi uppgifterna för att vi ska kunna informera dig om nyheter, erbjudanden och kampanjer, uppdateringar om våra samarbetsorganisationer och övrig information. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande.

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor.

VILKA TYPER AV PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN?

Vi hanterar följande kategorier av personuppgifter för direktmarknadsföring

 • Kontaktuppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress och telefonnummer
 • Vilka varor och erbjudanden du har köpt eller klickat på
 • Köp- och orderhistorik

VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

För att tillhandahålla den tjänst som anges ovan vidarebefordras dina uppgifter till tredje part som mediebyråer och teknikleverantörer för distribution av fysisk och digital marknadsföring.

Har du valt att registrera dig på vårt nyhetsbrev delas namn och e-postadress (Om och när vi har ett sådant). Dina personuppgifter hanteras för att vi ska kunna hålla dig uppdaterad om nyheter, erbjudanden och kampanjer, uppdateringar om våra samarbetsorganisationer och övrig information.

VILKEN LAGLIG GRUND FINNS?

Behandlingen av dina personuppgifter bygger på ditt samtycke när du godkänner direktmarknadsföringen. Mottagare av nyhetsbrev och besökare på webbplats – berättigat intresse (intresseavvägning) och marknadsföringslagens bestämmelser om samtycke alternativt etablerat kundförhållande.

Du kan när som helt dra tillbaka ditt samtycke till behandling av personuppgifter genom att avregistrera dig på nyhetsbrevet genom den länk som finns i slutet av varje nyhetsbrev. Har du skapat ett kundkonto hos oss vid din beställning kan du ändra inställningarna för ditt konto.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER?

Vi sparar dina uppgifter för direktmarknadsföring fram till dess du drar tillbaka ditt samtycke.

KUNDSERVICE

VARFÖR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi behandlar dina uppgifter som lämnats till oss via telefon, e-post, digitala kanaler inkl. sociala medier för att kunna ha en god kundservice genom att besvara frågor kring produkter, rätta felaktiga uppgifter, hantera klagomål, reklamations- och garantiärenden, teknisk support och övrig support.

VILKA TYPER AV PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN?

Vi hanterar följande kategorier av personuppgifter du förser oss med för kundservice

 • Kontaktuppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress och telefonnummer
 • Vilka varor och erbjudanden du har köpt eller klickat på
 • Köp- och orderhistorik
 • Betalningsuppgifter och betalningshistorik
 • Kreditinformation
 • All korrespondens i ärendet

VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

För att tillhandahålla de tjänster som anges ovan vidarebefordras dina uppgifter till tredje part för att användas endast för detta ändamål.

VILKEN LAGLIG GRUND FINNS?

Behandlingen av dina uppgifter baseras på Firemill berättigade intresse av att hjälpa dig vid ovan ärenden.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER?

Via meddelanden, via telefon och e-post sparar vi dina uppgifter i 100 dagar och när det gäller ärendehantering.

UTVECKLING, UTVÄRDERING OCH FÖRBÄTTRING

VARFÖR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

För att vi ska kunna förbättra och utveckla vår hemsida så att den blir mer anpassad och användarvänlig, förbättra och anpassa vårt kunderbjudande och kampanjer, utveckla och förbättra Firemill sortiment och leveranser och utvärdera direktmarknadsföring analyserar vi våra kunders uppgifter gemensamt dvs. inte på individuell nivå (förutom feedback från enskilda kunder).

Vi analyserar också uppgifterna för att kunna förbättra och utveckla det logistiken av varor genom att beräkna köp, lager och leveranser.

VILKA TYPER AV PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN?

Vi hanterar följande kategorier av personuppgifter för utveckling, utvärdering och förbättring

Om du har genomfört ett köp

 • Köp- och orderhistorik
 • Typ av varor som har köpts
 • Leveransinformation
 • Betalningshistorik
 • Folkbokföringsadress
 • E-post

Följande övriga kategorier är kopplade till cookies

 • Besöks- och surfhistorik dvs. hur besökarna når och lämnar hemsidan
 • Klickhistorik dvs. hur kunden använder vår hemsida och andra digitala kanaler som vilka sidor eller del av sidor som har besökts
 • Vilka sökningar som har gjorts på hemsidan.
 • Data från kunders enheter och tekniska inställningar som språk, IP-adress, operativsystem
 • Demografi (ålder och kön)
 • Intressen som intressegruppskategorier ex. Hem/Heminredning

VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

För att kunna analysera, utveckla och förbättra vår hemsida och kunderbjudande använder vi oss utav Facebook-pixel (för analys och retargeting) och Google Analytics. Google kan överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag eller om tredje part behandlar informationen för Googles räkning.

VILKEN LAGLIG GRUND FINNS?

Vi behandlar dina uppgifter för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna analysera, utveckla och förbättra våra tjänster, sortiment och system för alla våra kunder.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER?

Uppgifter som samlas in och behandlas från ett genomfört köp lagras så länge som det behövs för att kunna tillhandahålla våra tjänster och vårt avtal med dig inkl. reklamations- och garantiärenden (3 år) och så länge som du är en aktiv kund. Personuppgifterna lagras i enlighet med rådande lagstiftning som bokföringslagen.

Hur länge uppgifter som samlas in via Cookies sparas kan du se nedan under Cookies.

TÄVLINGAR

VARFÖR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

När du deltar i våra tävlingar behandlar vi dina uppgifter för att vi ska kunna administrera tävlingar genom att kontakta våra tävlingsdeltagare om tävlingen, identifiera tävlingsdeltagare, verifiera ålder, kontakta vinnarna och för att skicka ut vinster och följa upp detta.

VILKA TYPER AV PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN?

Vi hanterar följande kategorier av personuppgifter för administrering av tävlingar

 • Kontaktuppgifter som namn, e-post, telefonnummer
 • Övrig information som har skickats in till tävlingen

VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

För att kunna leverera vinster och tillhandahålla de tjänster som anges ovan vidarebefordras uppgifter till tredje part som till tredjepartslogistik (lager) och transportföretag för leverans av priser.

VILKEN LAGLIG GRUND FINNS?

Behandlingen av dina personuppgifter bygger på ditt samtycke när du väljer att delta i tävlingen.

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke till behandling av personuppgifterna. Gör du det kan Firemill inte fullgöra sin tjänst.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER?

Personuppgifterna sparas endast så länge de behövs för att genomföra tävlingen och för att administrera vinster.

TILLSYNSMYNDIGHET

Om du anser att Firemill behandlar dina uppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss eller/och lämna in ditt klagomål till Datainspektionen/Integritetsmyndigheten som är den rådande tillsynsmyndigheten.

ÄNDRING AV FIREMILL INTEGRITETSPOLICY

Firemill äger rätten att vid behov ändra och komplettera integritetspolicyn.

KONTAKTUPPGIFTER

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ut ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du här;

Raka Ryggar i Stockholm AB (Firemill)
Igelkottsvägen 91
167 57 Bromma
Sverige

E-post: info@Firemill.se
Telefon: +46 707 66 10 44