Vanliga frågor - Firemill

Vanliga frågor

Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna vi brukar få.

1 Var ska man ha sin brandsläckare?

Läs svar+

Brandsläckaren bör placeras där alla vet var den är och nära till hands. Gärna nära ytterdörren, så att ”flyktvägen” är fri.

Man kan också med fördel ha den på en toalett, där tillbringar man ofta tid och har ingenting att göra. Står grandsläckaren så till att det går att läsa instruktionen, kommer många att läsa den ofta.

Den bör förstås också finnas nära till hands där det börjar brinna, vilket oftast är i Köket.

En av fördelarna med Firemill är att den är liten och snygg och gärna kan placeras i köket. Den bör däremot kompletteras med en pulversläckare för eventuella större eldsvådor. Denna kan då med fördel placeras i hallen eller på någon toalett i närheten.

2 Vilken typ av brandsläckare för hemmet?

Läs svar+

Alla bör ha en 6 kg pulversläckare hemma. Den är ett formidabelt släckmedel som kan släcka eller väsentligt fördröja stora bränder i hemmet, bara man kommer nära nog att använda den. Strålen ska om möjligt alltid riktas mot brandhärden, men om det inte går kan det vara till nytta att bara spruta in pulver genom dörrspringan och stänga dörren. Var väldigt försiktig med att öppna dörren till ett rökfyllt rum, det kan leda till en rökgasexplosion.

Vid små bränder som inte hunnit orsaka någon större skada kan dock en Firemill vara ett utmärkt alternativ, då den släcker dom flesta material vid en tidig släckinsats, och aldrig är farlig eller förstör någonting när man använder den.

Det kan därför vara bra att komplettera sin 6 kg pulversläckare med en Firemill, och kanske också en brandfilt.

Glöm inte heller att ha brandvarnare med färska batterier, så att du upptäcker branden i tid!

Tiden är den viktigaste faktorn för att rädda liv och minska skadan vid eldsvåda

3 Måste man ha en brandsläckare i hemmet?

Läs svar+

Många länder har lag om brandsläckare i hemmet. Det har vi inte i Sverige. Däremot rekommenderar MSB och Boverket att man har en 6 kg pulversläckare i hemmet, gärna kompletterad med en brandfilt i köket. Som komplement eller alternativ till brandfilten kan du ha Firemill. Med Firemill nära till hands kan du ofta släcka innan elden får fäste, och orsakar skada. Du kan till och med äta det du har släckt, om du vill. Det klarar inte ens brandfilten.

4 Vad för typ av brandsläckare är bäst?

Läs svar+

Vilken typ av brandsläckare du ska ha beror på vilken miljö vi pratar om. Pulversläckare är alltid mest effektiva och mångsidiga. Den orsakar dock stor skada då pulvret sprider sig och förstör. Skum är också ett mycket mångsidigt och bra släckmedel, men släckaren måste skyddas för frost, eller ha frostskydd i vattnet. Koldioxid är det renaste släckmedlet. Det är generellt säkrast både vid brand i vätskor och el, men det har sämre släckförmåga och skyddar sämre mot återantändning.

I en bil eller båt behövs alltid pulversläckaren för att släcka en motorbrand. Då används ofta 2 kg släckare som är smidig att montera i närheten av motorrummet.

I hemmet rekommenderas alltid en 6 kg pulversläckare, gärna placerad i hallen.

För snabb insats mot brand i köket rekommenderas i allmänhet en brandfilt. Då kan Firemill vara ett bättre alternativ. Både för att den kan upplevas som snyggare och mer ”passa in” i köket. Firemill använder också koldioxid som ju är helt rent. Det gör också för att du med fördel kan öva med den, även i köket, så alla i ditt hem är väl förberedda om en brand skulle uppstå. Sedan kan du enkelt och billigt fylla på den.

I båten, husbilen eller husvagnen har ju spisen ofta en öppen låga och då kan en Firemill placerad i närheten göra stor nytta och undvika skador av pulver vid en mindre köksbrand. Det kan utgöra skillnaden mellan en fortsatt trevlig middag och en avbruten semester.

5 När krävs brandsläckare?

Läs svar+

När det brinner på en plats där det inte ska brinna. Men då är det för sent att skaffa en brandsläckare. Firemill är en snygg, enkel och återfyllningsbar brandsläckare som du kan öva med regelbundet och fylla på så att du alltid är redo för en snabb insats om det börjar brinna.

6 Hur ofta ska brandsläckare besiktigas?

Läs svar+

De flesta tillverkare rekommenderar att en brandsläckare byts ut eller servas inom 10 år från produktionsdatum, som står på släckaren. Pulversläckare bör man vända upp och ner en gång om året så att pulvret inte packas för hårt. Man ska också kontrollera manometern (tryckmätaren) att den visar grönt.

Firemill kan du själv prova och öva med då och då, lämpligen en gång om året, sedan byter du gastuben enkelt och billigt så har du en ”ny” brandsläckare ett år till.

7 Vilken brandsläckare ska man ha i båten?

Läs svar+

I en båt behövs alltid pulversläckaren för att släcka en motorbrand. Då används ofta 2 kg släckare som är smidig att montera i närheten av motorrummet.

I båten har ju spisen ofta en öppen låga och då kan en Firemill placerad i närheten göra stor nytta och du kan undvika skador av pulver vid en mindre köksbrand. En välplacerad Firemill kan vara skillnaden mellan en fortsatt trevlig middag och en avbruten semester.

8 Vilken brandsläckare ska man ha i husvagnen?

Läs svar+

Generellt rekommenderas alltid en pulversläckare. I en husvagn kan en 2 kg vara lämplig då den är liten och lättplacerad.

I husvagnen har ju spisen ofta en öppen låga och då kan en Firemill placerad i närheten göra stor nytta och undvika skador av en pulversläckare vid en mindre köksbrand. En välplacerad Firemill kan utgöra skillnaden mellan en fortsatt trevlig middag och en avbruten semester.

9 Vilken brandsläckare ska man ha i husbilen?

Läs svar+

I en husbil behövs alltid pulversläckaren för att släcka en motorbrand. Då används ofta 2 kg släckare som är smidig att montera i närheten av motorrummet.

I husbilen har ju spisen ofta en öppen låga och då kan en Firemill placerad i närheten göra stor nytta och undvika skador av pulver vid en mindre köksbrand. En välplacerad Firemill kan vara skillnaden mellan en fortsatt trevlig middag och en avbruten semester.

10 Vilken brandsläckare ska man ha i bilen?

Läs svar+

I en bil behövs alltid pulversläckaren för att ha en chans att släcka en motorbrand. Då används ofta 2 kg släckare som är smidig att montera lättåtkomligt.

Men om du svetsar eller gör andra arbeten på din bil som kan starta en liten brand vill du kanske inte dra igång pulversläckaren som ju kan orsaka skada på både motor och inredning. En kolsyresläckare kan då vara ett bättre alternativ. En Firemill, som är en liten kolsyresläckare, i närheten kan ge dig en möjlighet att snabbt stoppa branden från att utvecklas och göra större skada. Firemill skadar varken elektronik eller andra delar av bilen.

11 Innehåller brandsläckare PFAS?

Läs svar+

PFAS är en stor grupp ämnen som bland annat kan bidra till att göra skummet i skumsläckaren mer ”hållbart” och på det sättet förbättra släckegenskaperna hos skumsläckare.

Då PFAS inte bara är giftigt utan dessutom väldigt stabilt och ej bryts ner i naturen har EU planer på att helt förbjuda det. Därför håller tillverkarna av brandsläckare på att fasa ut det ur sin produktion. Om du har en äldre skumsläckare är det sannolikt att den innehåller PFAS. Du kan dock tryggt behålla den tills den ”går ut” om du skulle behöva använda den sprids visserligen ämnena i naturen, men det rör sig om små mängder. När du sedan byter ut brandsläckaren bör du se till att den tas omhand på ett adekvat sätt. Om du däremot ska köpa en ny skumsläckare bör du försäkra dig om att den inte innehåller PFAS.

Firemill som är en mycket liten brandsläckare för tidig insats innehåller bara livsmedelsklassad koldioxid. Firemill är således helt ofarlig för både miljö och hälsa. Du kan till och med äta det du släckt om du skulle vilja.

12 Kan man återanvända brandsläckare?

Läs svar+

När du dragit sprinten och utlöst din brandsläckare måste den ovillkorligen bytas ut eller laddas om, oavsett hur lite du sprutat ut! Detta kan du inte göra själv, utan den måste lämnas till leverantören. Såvitt vi vet finns det inte längre någon som laddar om brandsläckare då det skulle bli dyrare än att köpa en ny. Så din brandsläckare är i praktiken en engångsprodukt.

Firemill däremot kan du använda om och om igen. Du byter helt enkelt ut gastuben hos din närmast handlare. Det tillsammans med det faktum att koldioxid är helt rent och inte smutsar ner alls, gör också att du faktiskt kan träna med den till och med hemma i köket, så alla i familjen känner sig helt trygga med hur den fungerar.

13 Kan en brandsläckare explodera?

Läs svar+

Nej, en brandsläckare kan i princip inte explodera. Alla brandsläckare (även kolsyretuben i Firemill) har en övertrycksventil som släpper ut trycket om det blir för högt, (främst vid uppvärmning)

Alla tryckkärl bör dock skyddas för alltför höga temperaturer av just det skälet.

Alla tryckkärl kan ju också ”explodera” om dom skadas av yttre åverkan då övertrycket plötsligt kan blåsa ut genom hålet som åverkan orsakat och då orsaka en explosionslikande effekt.

14 Vilken typ av brandsläckare är mest lämpad för en arbetsmaskin?

Läs svar+

I en arbetsmaskin behövs alltid pulversläckaren för att en chans att släcka en motorbrand. Då gärna en 6 kg släckare om det är möjligt att montera den lättåtkomligt.

Men om du svetsar eller gör andra arbeten på din maskin som kan starta en liten brand vill du kanske inte dra igång pulversläckaren som ju kan orsaka skada på maskinen. Då kan kolsyresläckare vara ett bättre alternativ då den varken skadar elektronik eller maskinen och också gör utmärkt att använda om brand i olja eller bensin. Firemill är ju en väldigt lite kolsyresläckare som med sin design mest är avsedd för hemmet, och den har nog ingen plats i det här sammanhanget.

15 Vad kostar det att fylla på en brandsläckare?

Läs svar+

I dag är det i princip omöjligt att ”fylla på” en brandsläckare. Det kostar mer att göra detta än att köpa en ny, så det finns såvitt vi vet ingen som längre gör detta.

Firemill däremot kan du själv ”fylla på”. Ta bara ut kolsyretuben och gå till närmaste någotsånär välsorterade butik så kan du byta den mot en ny för klart minder än en hundralapp (om det nu finns några hundralappar finns kvar?..)

16 Hur använder man en brandsläckare?

Läs svar+

Med alla brandsläckare oavsett typ och storlek gäller det att ta sig så nära brandhärden som möjligt och spruta släckmedlet där.

Sen kan olika släckare ha olika typer av utlösningsmekanism, men i princip drar man en sprint och trycker in någon form av ventil. Det fina med Firemill är att du bara vrider på ”botten” nästan som en pepparkvarn. Dessutom kan du göra prova att göra detta utan att förstöra släckaren (eller köket) vilket gör att du är väl förberedd om det skulle börja brinna. Det förkortar självklart tiden till släckning, och ju tidigare du börjar släcka desto större chans att lyckas och mindre skada av elden.

17 Vad kostar en brandsläckare?

Läs svar+

En brandsläckare kan kosta allt från runt 100 kronor till flera tusen, allt beroende på design och storlek.

Firemill kan tyckas dyr, men du köper en värdefull säkerhetsdetalj som passar väl in i ditt hem och alltid är nära till hands om olyckan skulle vara framme. Dessutom har du möjligheten att träna med Firemill hemma i köket eller med större eld ute, helt utan att smutsa ner. Om det värst skulle hända och du behöver använda Firemill smutsar den inte heller ner, du behöver inte ens torka upp efteråt. Det kan vara skillnaden mellan en lustig incident och en inställd kväll.

18 Vilka olika typer av brandsläckare finns det?

Läs svar+

Det finns i princip fyra sorters brandsläckare:

1 Vatten: i hink i vattenslang eller i en tryckbehållare som en brandsläckare. Lämpar sig bäst för brand i fasta material, så som trä och papper m.m Däremot direkt farligt att använda på brinnande vätska och elektrisk utrustning.

2 Skum: alltså vatten med ett tillsatsämne som bildar skum. Detta ökar släckförmågan betydligt och gör att den kan användas mot brand i vätska och även elektrisk apparatur, även om man brukar rekommendera försiktighet då. Skum är ett mångsidigt och säkert släckmedel, men innehåller ibland miljöskadliga ämnen och smutsar förstås ner. Säljs i allt från små sprayflaskor till stora brandsläckare. Kan vara frostkänslig om den inte innehåller frostskyddsmedel.

3 Pulver: Det kanske vanligaste effektivaste och mest mångsidiga släckmedlet. Pulvret består ofta av natriumvätekarbonat och kaliumvätekarbonat, det vill säga bakpulver. Det sönderdelas till koldioxid, vatten och natriumkarbonat samtidigt som värm tas upp. Det kyler branden samtidigt som det tränger undan syret. Pulvret kan också lägga sig på brandhärden och på så sätt kväva elden. Nackdelen är att pulvret tränger in överallt och är mycket svårt att få bort. En sanering efter en pulversläckning kan ta dagar och vissa saker kanske inte går att rädda. Det kan göra en bil helt obrukbar, och försäkringsbolagen löser ofta in bilen efter en brandbekämpning med pulver. Vid en större brand har detta förstås ingen betydelse, men vid en liten brand kan släckningen göra mer skada än nytta.

4 Koldioxid: det rena släckmedlet. Koldioxiden verkar genom att den kyler elden och tränger undan syret. Den kan dock inte alltid helt släcka brand i fasta material, som kan fortsätta glöda. Kolsyra kan däremot helt utan fara användas på vätskor och elektronik och elprodukter. Kolsyran kan i princip inte orsaka några skador utom möjligen köldskada. Kolsyran är ju helt ren, miljövänlig och ofarlig för omgivningen. Ingen sanering behövs.

Firemill är en lite kolsyresläckare för tidig insats i hemmet. Med övning och central placering hoppas vi att du ska hinna släcka innan elden hunnit orsaka skada. Du behöver aldrig tveka att använda din Firemill, det värsta som kan hända är att du inte kan släcka branden som du hoppats, och då får du ta till något av de mer effektiva släckmedlen ovan, kanske i första hand pulver.

19 Hur sanerar man efter en pulversläckare?

Läs svar+

Det kan vara mycket komplicerat att sanera efter en pulversläckare. Pulvret är mycket finkornigt och sprider sig överallt.

En kombination av tryckluft och dammsugare rekommenderas, men inte vilken dammsugare som helst, det bör vara en industridammsugare och den bör stå utomhus.  Fukt gör pulvret korrosivt och det angriper elektronik och metall.

Därför kan dat vara av värde att komplettera sin pulversläckare med en Firemill, så kanske man slipper sprida pulvret i sitt hem.

20 Vad kostar det att sanera efter en pulversläckare?

Läs svar+

Det är tyvärr omöjligt att svara enkelt på den frågan. Vad som är klart är att det kan vara mycket komplicerat att sanera efter en pulversläckare. Pulvret är mycket finkornigt och sprider sig överallt. Elektronik kan bli permanent förstört särskilt i fuktig miljö då pulvret blir korrosivt.

En kombination av tryckluft och dammsugare rekommenderas, men inte vilken dammsugare som helst, det bör vara en industridammsugare och den bör stå utomhus. Därefter torkas med torr trasa. Vid en större brand är detta självklart försumbart i förhållande till brandens skada. Men vid en lite brand kan skadan av pulvret överstiga skadan av själva branden.

Därför kan det vara av värde att komplettera sin pulversläckare med en Firemill, så kanske man i bästa fall kan slippa sprida pulver i sitt hem.

Därför ska du köpa en Firemill

Våra storsäljare

Firemill Original vit

86.41 €

Firemill Original Röd

86.41 €

Firemill Original Svart med kolsyrepatron och väggfäste

125.06 €

Firemill Original vit med kolsyrepatron

103.78 €