Villkor och integritetspolicy - Firemill

Villkor och integritetspolicy

Allmänna villkor

ÖVERSIKT
Denna webbplats drivs av Firemill. Hela webbplatsen, ”vi”, ”oss” och ”vår” hänvisar till Firemill. Firemill erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster tillgängliga från denna webbplats till dig, användaren, villkorade av ditt godkännande av alla villkor, regler och meddelanden anges här.

 

Genom att besöka vår webbplats och / eller köpa något från oss, deltar du i vår ”tjänst” och accepterar att vara bunden av följande regler och villkor (”användarvillkor”, ”villkor”), inklusive dessa ytterligare villkor och regler hänvisas till häri eller tillgängliga via hyperlänkar. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive utan begränsning användare som webbläsare, leverantörer, kunder, köpmän och / eller de som bidragit till innehållet.

 

Vänligen läs dessa användarvillkor noggrant innan du använder vår webbplats. Genom att besöka eller använda någon del av webbplatsen, samtycker du till att bindas av dessa användarvillkor. Om du inte godkänner alla villkor och villkoren i detta avtal, får då du inte åtkomst till webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa Användarvillkor anses vara ett erbjudande, är acceptans uttryckligen begränsat till dessa användarvillkor.

 

Alla nya funktioner och verktyg som läggs till den aktuella butiken omfattas också av användarvillkoren. Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller byta ut någon del av dessa användarvillkor genom bokföring uppdateringar eller ändringar av vår hemsida. Det är ditt ansvar att kontrollera denna sida regelbundet för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till webbplatsen efter utstationering av ändringar accepterar dessa ändringar.

 

Vår butik är hostad på WordPress. De förser oss med online e-handel plattform som tillåter oss att sälja våra produkter och tjänster till dig.

 

AVSNITT 1 – ONLINE STORE VILLKOR
Genom att godkänna dessa användarvillkor, intygar du att du är över 18 år och myndig eller ha målsmans godkännande. Du får inte använda våra produkter för olagligt eller obehörigt ändamål och inte heller kan du, i samband med tjänsten, bryta lagar inom din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till lagar om upphovsrätt).

Du får inte skicka några maskar eller virus eller annan kod av destruktiv karaktär.

Ett brott mot något av villkoren kommer att resultera i en omedelbar uppsägning av dina tjänster.

 

AVSNITT 2 – ALLMÄNNA VILLKOR
Vi förbehåller oss rätten att vägra service till någon av någon anledning när som helst.

Du förstår att ditt innehåll (inte inklusive kreditkortsinformation), kan överföras okrypterat och involvera (a) överföring via olika nätverk; och (b) ändringar överensstämmer och anpassa sig till tekniska krav för anslutning till nätverk eller enheter. Kreditkortsuppgifter är alltid krypterad under överföringen över nätverk.

Du accepterar att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller exploatera någon del av tjänsten, användning av tjänsten eller åtkomst till tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen där tjänsten tillhandahålls, utan skriftligt tillstånd av oss.

De rubriker som används i detta avtal kommer ingå endast för bekvämlighet och inte begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor.

 

AVSNITT 3 – PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt)
Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga endast online via hemsidan. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade mängder och är föremål för retur eller utbyta endast enligt vår Returpolicy.

Vi har gjort allt för att visa färger så noggrant som möjligt och bilder av våra produkter som visas i butiken. Vi kan inte garantera att bildskärmen återskapar alla färger korrekt.

Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldig, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt på en fall-till-fall-basis. Vi förbehåller oss rätten att begränsa kvantiteterna av vissa produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller produktprissättning kan ändras när som helst utan föregående meddelande, på eget gottfinnande av oss. Vi förbehåller oss rätten att avbryta någon produkt när som helst. Ett erbjudande om någon produkt eller tjänst på denna webbplats är ogiltigt där det är förbjudet.

 

AVSNITT 4 – KORREKTA FAKTURERINGS-OCH KONTOINFORMATION
Vi förbehåller oss rätten att neka en beställning som du gör hos oss. Vi kan, enligt eget gottfinnande, begränsa eller annullera kvantiteter som köpts per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan innehålla beställningar av eller under samma kundkonto, samma kreditkort eller order som använder samma fakturering och/eller leveransadress. I händelse av att vi ändrar eller annullera en order, kan vi försöka meddela dig genom att kontakta e-post och/eller fakturering adress/telefonnummer som gavs när ordern gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda order som, i vår egen bedömning, verkar vara gjorda av försäljare, återförsäljare eller distributörer.

 

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt inköp och kontoinformation för alla köp som görs i vår butik.

 

För mer information, Läs vår Returpolicy. (länka)

 

AVSNITT 5 – VALFRIA VERKTYG
Vi kan ge dig tillgång till tredje parts verktyg som vi varken övervakar inte heller har någon kontroll eller input.

Du bekräftar och samtycker att vi ger tillgång till sådana verktyg ”befintligt skick” och ”som tillgänglig” utan några garantier, utfästelser eller villkor av något slag och utan något godkännande. Vi har inget ansvar alls följd av eller avseende din användning av valfria verktyg från tredje part.

All användning av valfritt verktyg som erbjuds via webbplatsen sker helt på egen risk och omdöme och du bör se till att du är bekant med och godkänner villkoren som verktyg tillhandahålls av relevant tredje part leverantören(erna).

Vi kan även i framtiden erbjuda nya tjänster eller funktioner på webbplatsen (inklusive, frisläppandet av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner eller tjänster omfattas också av dessa användarvillkor.

 

AVSNITT 6 – TREDJE PARTS LÄNKAR
Vissa innehåll, produkter och tjänster tillgängliga via våra tjänster kan inkludera material från tredje part.

Vi är inte ansvariga för några skador eller skador relaterade till inköp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll, eller alla andra transaktioner som görs i samband med någon utomstående webbplats. Vänligen läs noggrant igenom den tredje parten politik och praxis och se till att du förstår dem innan du deltar i någon transaktion. Klagomål, anspråk, funderingar eller frågor om produkter från tredje part bör riktas till tredje part.

 

AVSNITT 7 – ANVÄNDARKOMMENTARER, FEEDBACK OCH ANDRA INLAGOR
Om, på vår begäran, du skickar vissa specifika bidrag (till exempel tävlingsbidrag) eller utan begäran från oss du skicka kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller andra material, online, via e-post, brev, eller annars (kollektivt ‘ kommentarer), godkänner du att vi kan, när som helst, utan begränsning, redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och annars använda i något medium eventuella kommentarer som du fram till oss. Vi har inte och skall inte ha någon skyldighet (1) att upprätthålla några synpunkter i förtroende. (2) att betala ersättning för eventuella kommentarer; eller (3) att svara på alla kommentarer.

Vi kan, men har ingen skyldighet att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll att vi avgöra enligt eget gottfinnande är olagligt, stötande, hotfullt, ärekränkande, nedsättande, pornografiskt, obscent eller annars stötande eller strider mot någon parts immateriella egendom eller dessa användarvillkor.

Du samtycker till att dina kommentarer inte kränker någon rätt till någon tredje part, inklusive upphovsrätt, varumärke, sekretess, personlighet eller andra personliga eller egenutvecklade rätt. Du godkänner att dina kommentarer inte kommer innehålla ärekränkande eller på annat sätt olagligt, stötande eller obscent material, eller innehåller datorvirus eller annan skadlig kod som kan på något sätt påverka driften av tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du kan inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv, eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje parter som ursprunget av eventuella kommentarer. Du är ensam ansvarig för eventuella kommentarer som du gör och deras noggrannhet. Vi tar inget ansvar och tar inget ansvar för eventuella kommentarer postat av dig eller någon tredje part.

 

AVSNITT 10 – PERSONLIG INFORMATION
Din inlämning av personuppgifter via store styrs av vår integritetspolicy. För att se vår integritetspolicy. (länk)

 

AVSNITT 8 – FEL, FELAKTIGHETER OCH UTELÄMNANDEN
Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i den tjänst som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan avse produktbeskrivningar, prissättning, kampanjer, erbjudanden, produktfraktkostnader, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera alla fel, felaktigheter eller utelämnanden, och att ändra eller uppdatera information eller annullera beställningar om någon information i tjänsten eller på någon webbplats är felaktig när som helst utan föregående meddelande (inklusive när du har skickat din beställning).

Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga information i tjänsten eller på relaterade webbplatser, inklusive utan begränsning, prisinformation, förutom så som krävs enligt lag. Inga angivna uppdatering eller Uppdateringsdatum tillämpas i tjänsten eller på relaterade webbplatser, bör vidtas att ange att all information i tjänsten eller på någon webbplats har ändrats eller uppdaterad.

 

AVSNITT 9 – FÖRBJUDEN ANVÄNDNING
Förutom andra förbud som anges i användarvillkoren, du får inte använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för något olagligt ändamål; (b) att värva andra att utföra eller delta i någon olagliga handlingar; (c) att bryta mot alla internationella, federala, regionala eller statliga förordningar, regler, lagar eller lokala förordningar; (d) att inkräkta på eller kränker våra immateriella rättigheter eller immateriella rättigheter av andra; (e) för att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, förtal, nedvärdera, skrämma eller diskriminera utifrån kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller handikapp; (f) lämna falska eller vilseledande information; (g) att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer att eller kan användas på ett sätt som kommer att påverka funktionaliteten eller användning av tjänsten eller av någon närstående webbplats, andra webbplatser eller Internet; (h) att samla in eller spåra personlig information om andra; (i) till spam, phish, pharm, förevändning; (j) för obscent eller omoraliska ändamål. eller (k) att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna i tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats för brott mot någon av de förbjudna användningarna.

 

AVSNITT 10 – FRISKRIVNING FRÅN GARANTIER; BEGRÄNSNING AV ANSVAR
Vi kan inte garantera, representera eller att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, snabb, säkert eller felfritt.

Vi garanterar inte att de resultat som kan erhållas från användning av tjänsten kommer att vara korrekt eller tillförlitlig.

Du samtycker att från tid till annan kan vi ta bort tjänsten för obestämd tid eller avbryta tjänsten när som helst, utan meddelande till dig. I inget fall skall Firemill, våra direktörer, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare vara ansvariga för skada, förlust, anspråk, eller alla direkta, indirekta, oförutsedda, särskilda, eller följdskador skador av något slag, inklusive, utan begränsning förlorade vinster, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlust av information, ersättningskostnader eller liknande skador, vare sig i kontrakt, åtalbar handling (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller annat, som uppstår från din användning av tjänsten eller produkter upphandlas med hjälp av tjänsten, eller för annat anspråk på något sätt relaterat till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsat till, fel eller utelämnanden i innehållet , eller någon förlust eller skada av något slag som uppkommer som ett resultat av användningen av tjänsten eller innehållet (eller produkt) postat, överförs, eller annat sätt gjorts tillgängligt via tjänsten, även om deras möjlighet. Eftersom vissa stater och jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller indirekta skador, i sådana stater eller jurisdiktioner begränsas vårt ansvar i den utsträckning som tillåts enligt lag.

 

AVSNITT 11 – SKADEERSÄTTNING
Du samtycker till att gottgöra, försvara och inte hålla Firemill ansvariga och våra föräldrar, dotterbolag, partners, direktörer, entreprenörer, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer och anställda skadeslösa från anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatkostnader, som görs av tredje part på grund av eller till följd av ditt brott mot dessa användarvillkor eller de dokument som de införliva med referens eller ditt brott mot någon lag eller tredje part rättigheter.

 

AVSNITT 12 – ENSKILDA AVTALSBESTÄMMELSERS OGILTIGHET
I händelse av att någon bestämmelse i dessa användarvillkor bedöms vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar, sådan bestämmelse skall ändå vara verkställbara i den utsträckning som tillåts av gällande lag och ogenomförbara portion skall anses vara avskurna från dessa användarvillkor, skall sådant beslut inte påverka giltigheten och verkställbarheten av övriga återstående bestämmelser.

 

AVSNITT 13 – UPPSÄGNING
Skyldigheter för parterna som uppstår före uppsägning skall överleva uppsägning av detta avtal för alla ändamål.

Dessa användarvillkor är effektiva om inte och tills det avslutas av dig eller oss. Du kan säga upp dessa användarvillkor när som helst genom att meddela oss att du inte längre önskar använda våra tjänster, eller när du sluta använda webbplatsen.

Om i vår enda dom du misslyckas, eller om vi misstänker att du har misslyckats, att följa en sikt eller bestämmelse i dessa användarvillkor, vi också kan säga upp detta avtal när som helst utan varsel och du kommer att vara ansvarig för alla belopp upp till och inklusive datum för uppsägning; eller med detta kan neka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del därav).

 

AVSNITT 14 – HELA AVTALET
Fel av oss att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte utgöra en avsägelse av sådan rätt eller bestämmelse.

Dessa användarvillkor och policyer eller operativa regler som publiceras av oss på denna webbplats eller med avseende på tjänsten utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan dig och oss och styr din användning av tjänsten, ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, meddelanden och förslag, vare sig muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, eventuella tidigare versioner av användarvillkoren).

Eventuella oklarheter i tolkningen av dessa användarvillkor skall inte tolkas mot utarbetandet partiet.

 

AVSNITT 15 – STYRANDE LAGSTIFTNING
Dessa användarvillkor och eventuella separata avtal varigenom vi tillhandahåller dig tjänster skall regleras av och tolkas enligt lagarna i Sverige.

 

AVSNITT 16 – ÄNDRINGAR I ANVÄNDARVILLKOREN
Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på sidan.

Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande, uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor av bokföring uppdateringar och förändringar till vår hemsida. Det är ditt ansvar att kontrollera vår webbplats regelbundet för förändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till webbplatsen eller tjänsten efter utstationering av ändringar i dessa användarvillkor utgör godkännande av dessa ändringar.

 

AVSNITT 17 – KONTAKTINFORMATION
Frågor om användarvillkoren ska skickas till oss på martin@Firemill.se

Integritetspolicy

Vi är måna om att du ska känna dig trygg hos oss och i hur vi behandlar dina personuppgifter.

Personuppgifter är information som kan knytas till en enskild person.

Den 25 maj 2018 ersätts PUL, personuppgiftslagen av en ny dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR gäller i hela EU och den reglerar hur företag med flera får behandla personuppgifter. Syftet med GDPR är att skärpa kraven på hur vi som företag får samla in, lagra och hantera dina personuppgifter.

För att vi ska kunna genomföra våra åtaganden gentemot dig, ge god service och för marknadsföringsändamål samlar vi in och behandlar dina personuppgifter. Denna integritetspolicy beskriver hur Firemill hanterar dina personuppgifter.

 

VEM ÄR ANSVARIG FÖR HANTERINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER?
Raka Ryggar i Stockholm AB (Firemill) är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som du lämnar till oss som kund.

Firemill Sweden AB
Igelkottsvägen 91
167 57 Bromma
Sverige

Organisationsnummer: 559004-9077

 

VARIFRÅN VI SAMLAR IN DINA PERSONUPPGIFTER?
Firemill behandlar personuppgifter som lämnas av dig i samband med bl.a. beställningar, kundtjänstärenden eller registrering av nyhetsbrev. Vi samlar också in uppgifter utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster samt att vi kan komma att samla in uppgifter från en tredje part. Exempel på uppgifter som samlas in från dig är namn, postadress, e-postadress, telefonnummer, leveransadress. Andra personuppgifter som behandlas när du handlar hos oss är uppgifter som köpta produkter, belopp, inköpsdatum, betalsätt, nyttjande av rabatter, IP-adress, webbläsarinställningar och besökshistorik.

 

VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA UPPGIFTER?
Vi är måna om din trygghet och integritet och vi delar inte dina uppgifter till tredje part annat än till de tredje parter som vi använder för att kunna fullgöra våra tjänster till dig som exempelvis officiella samarbetspartners som betalningsleverantörer, tredjepartslogistikpartner (vårt lager), transport- och logistikföretag eller betrodd tredje part som hjälper oss att driva vår webbplats (hostingleverantör) samt vårt företag (revisor & bokföringsbyrå). Vilka de olika tredje parterna är hittar du längre ner under respektive sammanhang.

Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

 

LAGLIG GRUND
Den lagliga grunden som gäller beskrivs nedan under respektive ändamål.

 

HUR SKYDDAS DINA UPPGIFTER?
Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. All lagring av data sker i Sverige på servrar hos vår e-handelsplattform, MissHosting, Loopia samt hos vår redovisningsbyrå.

 

HUR LÄNGE SPARAS DINA UPPGIFTER?
Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Firemill kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa svensk lagstiftning eller i förekommande fall för att bevaka rättsliga intressen.

 

ONLINEKÖP

VARFÖR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?
För att vi ska kunna hantera ditt köp hos oss på Firemill använder vi dina personuppgifter för att behandla dina beställningar som leverans av order, skicka leveransinformation, hantera returer och reklamationer, garantier gällande produkter, support och hantering av betalningar.

Dina personuppgifter används också för att identifiera dig och för att bekräfta att du innehar den lagstadgade minimiåldern för att genomföra ett köp online samt för att bekräfta din adress med externa parter.

Vi erbjuder olika betalningsalternativ via Klarna som gör en analys av din betalningshistorik, kreditkontroller och vilka betalningsalternativ som finns tillgängliga för dig.

VILKA TYPER AV PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN?
Vi hanterar följande kategorier av personuppgifter för onlineköp

Kontaktuppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress och telefonnummer
Betalningsuppgifter och betalningshistorik
Kreditinformation
Orderinformation som vilken vara som har beställts
Köphistorik
Användaruppgifter för kundkonto

VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?
För att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande vidarebefordras dina personuppgifter till tredje part som:

Betalningsleverantör, i dagsläget Klarna
Tredjepartslogistikpartner (lagret)
Leverantören när varor skickas direkt från leverantörens lager
Fraktbolaget för leverans av din beställning (PostNord, Schenker)
Kreditupplysningsföretag för identitets- och kreditkontroller
Redovisningsbyrån och inkassobyråer.
Flertalet av ovan nämnda företag har en oberoende rätt eller skyldighet att behandla dina personuppgifter.

VILKEN LAGLIG GRUND FINNS?
Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för fullgörande av köpeavtalet online så att Firemill kan fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet och leverera din order till dig. Om personuppgifterna inte lämnas kan Firemill inte fullgöra våra åtaganden och vi måste då neka dig köpet.

Personuppgifterna lagras enligt bokföringslagen.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER?
Vi sparar dina uppgifter så länge som det behövs för att kunna tillhandahålla våra tjänster och vårt avtal med dig inkl. reklamations- och garantiärenden (3 år) och så länge som du är en aktiv kund. Personuppgifterna lagras i enlighet med rådande lagstiftning som bokföringslagen.

DIREKTMARKNADSFÖRING

VARFÖR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna skicka marknadsföringserbjudanden, informera om kampanjer, nyheter och övrig information genom direktmarknadsföring via e-post som nyhetsbrev, sms, sociala medier och liknande elektroniska kanaler för kommunikation. Vi skickar detta till alla kunder eller ett visst kundsegment baserat på hur du som kund har använt Firemill webbsidor och andra digitala kanaler, köp- och orderhistorik, vad du har klickat på och information som du har delat med dig av till Firemill.

När du registrerar dig till vårt nyhetsbrev använder vi uppgifterna för att vi ska kunna informera dig om nyheter, erbjudanden och kampanjer, uppdateringar om våra samarbetsorganisationer och övrig information. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande.

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor.

VILKA TYPER AV PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN?
Vi hanterar följande kategorier av personuppgifter för direktmarknadsföring

Kontaktuppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress och telefonnummer
Vilka varor och erbjudanden du har köpt eller klickat på
Köp- och orderhistorik

VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?
För att tillhandahålla den tjänst som anges ovan vidarebefordras dina uppgifter till tredje part som mediebyråer och teknikleverantörer för distribution av fysisk och digital marknadsföring.

Har du valt att registrera dig på vårt nyhetsbrev delas namn och e-postadress (Om och när vi har ett sådant). Dina personuppgifter hanteras för att vi ska kunna hålla dig uppdaterad om nyheter, erbjudanden och kampanjer, uppdateringar om våra samarbetsorganisationer och övrig information.

VILKEN LAGLIG GRUND FINNS?
Behandlingen av dina personuppgifter bygger på ditt samtycke när du godkänner direktmarknadsföringen. Mottagare av nyhetsbrev och besökare på webbplats – berättigat intresse (intresseavvägning) och marknadsföringslagens bestämmelser om samtycke alternativt etablerat kundförhållande.

Du kan när som helt dra tillbaka ditt samtycke till behandling av personuppgifter genom att avregistrera dig på nyhetsbrevet genom den länk som finns i slutet av varje nyhetsbrev. Har du skapat ett kundkonto hos oss vid din beställning kan du ändra inställningarna för ditt konto.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER?
Vi sparar dina uppgifter för direktmarknadsföring fram till dess du drar tillbaka ditt samtycke.

 

KUNDSERVICE

VARFÖR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?Vi behandlar dina uppgifter som lämnats till oss via telefon, e-post, digitala kanaler inkl. sociala medier för att kunna ha en god kundservice genom att besvara frågor kring produkter, rätta felaktiga uppgifter, hantera klagomål, reklamations- och garantiärenden, teknisk support och övrig support.

VILKA TYPER AV PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN?
Vi hanterar följande kategorier av personuppgifter du förser oss med för kundservice

Kontaktuppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress och telefonnummer
Vilka varor och erbjudanden du har köpt eller klickat på
Köp- och orderhistorik
Betalningsuppgifter och betalningshistorik
Kreditinformation
All korrespondens i ärendet

VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?För att tillhandahålla de tjänster som anges ovan vidarebefordras dina uppgifter till tredje part för att användas endast för detta ändamål.

VILKEN LAGLIG GRUND FINNS?

Behandlingen av dina uppgifter baseras på Firemill berättigade intresse av att hjälpa dig vid ovan ärenden.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER?

Via meddelanden, via telefon och e-post sparar vi dina uppgifter i 100 dagar och när det gäller ärendehantering.


UTVECKLING, UTVÄRDERING OCH FÖRBÄTTRING

VARFÖR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?
För att vi ska kunna förbättra och utveckla vår hemsida så att den blir mer anpassad och användarvänlig, förbättra och anpassa vårt kunderbjudande och kampanjer, utveckla och förbättra Firemill sortiment och leveranser och utvärdera direktmarknadsföring analyserar vi våra kunders uppgifter gemensamt dvs. inte på individuell nivå (förutom feedback från enskilda kunder).

Vi analyserar också uppgifterna för att kunna förbättra och utveckla det logistiken av varor genom att beräkna köp, lager och leveranser.

VILKA TYPER AV PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN?
Vi hanterar följande kategorier av personuppgifter för utveckling, utvärdering och förbättring

Om du har genomfört ett köp

Köp- och orderhistorik
Typ av varor som har köpts
Leveransinformation
Betalningshistorik
Folkbokföringsadress
E-post
Följande övriga kategorier är kopplade till cookies

Besöks- och surfhistorik dvs. hur besökarna når och lämnar hemsidan
Klickhistorik dvs. hur kunden använder vår hemsida och andra digitala kanaler som vilka sidor eller del av sidor som har besökts
Vilka sökningar som har gjorts på hemsidan.
Data från kunders enheter och tekniska inställningar som språk, IP-adress, operativsystem
Demografi (ålder och kön)
Intressen som intressegruppskategorier ex. Hem/Heminredning

VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?
För att kunna analysera, utveckla och förbättra vår hemsida och kunderbjudande använder vi oss utav Facebook-pixel (för analys och retargeting) och Google Analytics. Google kan överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag eller om tredje part behandlar informationen för Googles räkning.

VILKEN LAGLIG GRUND FINNS?
Vi behandlar dina uppgifter för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna analysera, utveckla och förbättra våra tjänster, sortiment och system för alla våra kunder.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER?
Uppgifter som samlas in och behandlas från ett genomfört köp lagras så länge som det behövs för att kunna tillhandahålla våra tjänster och vårt avtal med dig inkl. reklamations- och garantiärenden (3 år) och så länge som du är en aktiv kund. Personuppgifterna lagras i enlighet med rådande lagstiftning som bokföringslagen.

Hur länge uppgifter som samlas in via Cookies sparas kan du se nedan under Cookies.

 

TÄVLINGAR

VARFÖR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?
När du deltar i våra tävlingar behandlar vi dina uppgifter för att vi ska kunna administrera tävlingar genom att kontakta våra tävlingsdeltagare om tävlingen, identifiera tävlingsdeltagare, verifiera ålder, kontakta vinnarna och för att skicka ut vinster och följa upp detta.

VILKA TYPER AV PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN?
Vi hanterar följande kategorier av personuppgifter för administrering av tävlingar

Kontaktuppgifter som namn, e-post, telefonnummer
Övrig information som har skickats in till tävlingen

VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?
För att kunna leverera vinster och tillhandahålla de tjänster som anges ovan vidarebefordras uppgifter till tredje part som till tredjepartslogistik (lager) och transportföretag för leverans av priser.

VILKEN LAGLIG GRUND FINNS?
Behandlingen av dina personuppgifter bygger på ditt samtycke när du väljer att delta i tävlingen.

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke till behandling av personuppgifterna. Gör du det kan Firemill inte fullgöra sin tjänst.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER?
Personuppgifterna sparas endast så länge de behövs för att genomföra tävlingen och för att administrera vinster.

TILLSYNSMYNDIGHET
Om du anser att Firemill behandlar dina uppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss eller/och lämna in ditt klagomål till Datainspektionen/Integritetsmyndigheten som är den rådande tillsynsmyndigheten.

ÄNDRING AV FIREMILL INTEGRITETSPOLICY
Firemill äger rätten att vid behov ändra och komplettera integritetspolicyn.

KONTAKTUPPGIFTER
Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ut ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du här;

Firemill Sweden AB (Firemill)
Igelkottsvägen 91
167 57 Bromma
Sverige

E-post: info@Firemill.se
Telefon: +46 707 66 10 44

Betalningsvillkor

BETALNINGSALTERNATIV
För att du ska kunna handla säkert, tryggt och enkelt samarbetar Raka Ryggar (Firemill) med Klarna (org.nr 559077-3312) och erbjuder flera betalningsalternativ via Klarna Checkout.

Efter identifiering och riskbedömning visar Klarna Checkout de betalningsalternativ som kan erbjudas dig.

Aktuella betalningsalternativ som för närvarande kan komma att erbjudas genom Klarna Checkout:

Faktura
Klarna Konto (Delbetalning erbjuds)
Kortbetalning
Banköverföring
Klarna Direkt
Faktura ligger som förvalt betalningsalternativ men du kan självklart något av de andra alternativen om så önskas.

Vilket betalningsalternativ du än väljer så är Klarna eller någon av Klarnas samarbetspartners den som hanterar betalningstransaktionen medan själva köpet av varan eller tjänsten görs direkt av oss, butiken. Produkt- eller tjänstespecifika frågor ska därför riktas direkt till Raka Ryggar (Firemill).

När du godkänner Raka Ryggar (Firemill) köpvillkor godkänner du även Klarnas köpvillkor. Nedan finner du sammanställd information om de olika betalningsalternativen via Klarna. Klarnas fullständiga villkor finner du i kassan och på https://klarna.com/sv/villkor

 

KLARNA FAKTURA
När du betalar via Klarna faktura handlar du tryggt och enkelt. Du behöver aldrig uppge dina kortuppgifter, och betalar alltid efter att du fått hem dina varor. Vi aktiverar fakturan först när varan lämnar lagret. Ingen fakturaavgift tas ut.

Få hem varan innan du betalar
Betalningstid – alltid 14 dagar
Du behöver aldrig lämna ut kortuppgifter
Ladda ner dina fakturor från klarna.se
Möjlighet till delbetalning (gäller enbart privatpersoner)
Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Du kommer då att få en kopia på kreditupplysningen per post.

Om betalningen uteblir tillkommer en påminnelseavgift. Vid köp under 60,00 kr tillkommer 29,00 kr och vid köp för 60,00 kr eller mer tillkommer en påminnelseavgift om 60,00 kr. Även en dröjsmålsränta tas ut motsvarande 24 % plus vid var tid av Riksbanken fastställd referensränta.

Klarnas fullständiga villkor för fakturaköp finner du i kassan och om du klickar här

Delbetalning kan erbjudas när du har fått hem din faktura. Du gör därmed om fakturan till en flexibel delbetalning och betalar i din egen takt med minst 50 kr per månad.

För omvandling av din faktura till en flexibel delbetalning gäller följande allmänna villkor hos Klarna. Här hittar du även information om Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation.

Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Klarna behandlar personuppgifter i syfte att utföra kundanalys, identifikation, kreditkontroll och marknadsföring. Personnummer används som kundnummer i kundhanteringssyfte.

 

DELBETALNING VIA KLARNA KONTO
Delbetala i din egen takt och välj hur mycket du vill betala per månad, från 50,00 kr/mån.

Få hem varan innan du betalar
Betala från 50 kr/mån eller 1/24 av totalbeloppet
Du behöver aldrig lämna ut kortuppgifter
Alla dina köp samlas på ett konto och på en faktura
Handla nu – betala i slutet av nästkommande månad
En administrativ avgift om 29 kr, oavsett antalet köp
Du kan när som helst betala hela beloppet på en gång
Klarnas villkor för delbetalningar finner du här: Klarnas Allmänna villkor

Länk till Standardiserad Europeisk konsumentkreditinformation.

Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Du kommer då att få en kopia på kreditupplysningen per post. Du kommer dessutom att tillfrågas om dina ekonomiska förhållanden. Om du inte svarar på frågorna eller om Klarna finner att du inte har tillräckligt betalningsutrymme för att fullfölja betalningsåtagandet förbehåller sig Klarna rätten att neka din ansökan om delbetalning. Du får då istället en faktura på köpbeloppet och Klarnas betalningsvillkor för faktura kommer att gälla.

 

KORTBETALNING
Betalning via kort hanteras av Klarna Checkout och du kan säkert och kostnadsfritt välja att betala med VISA eller MasterCard. Inga kortnummer lagras av Raka Ryggar (Firemill).

 

BANKÖVERFÖRING
Via Klarna kan du säkert direktbetala via din internetbank på SEB, Nordea eller Handelsbanken.

 

KLARNA DIREKT
Med Klarna Direkt betalar du enkelt och smidigt direkt i kassan genom att bekräfta med Mobilt BankID. Pengarna dras från ditt konto inom två bankdagar efter att varorna har skickats. Du får en bekräftelse på mailen när Klarna har tagit emot betalningen.

Om du vid ett tidigare tillfälle har registrerat dig för direktbetalning hos Klarna via Mitt Klarna eller i samband med ett köp syns det bankkonto som du har kopplat till Klarna med dolda siffror under alternativet ”Klarna Direkt”. Om du inte har registrerat dig direktbetalning ännu kan du enkelt göra det och bekräfta med Mobild BankID.

Om det av någon anledning inte går att dra pengarna kommer du att få en faktura i stället, där Klarnas betalningsvillkor för faktura gäller. Läs mer om vad som gäller för betalning med Klarna faktura: Klarnas villkor.

Leveranser och returer

Öppet köp:
Vi tillämpar 30 dagars öppet köp.

Om du returnerar Firemill i oskadat skick och i oskadad förpackning till adressen nedan inom 30 dagar från att du tog emot den får du pengarna tillbaka.

Du får själv stå för returfrakten och det är viktigt att du tydligt anger din adress telefonnummer, ordernummer och vart vi ska skicka pengarna. Gärna även mejladress.

Leverans:
Firemill levereras fraktfritt inom Sverige med Postnord. Leverans sker en gång per vecka, vanligen inom 10 dagar från beställning.

Reklamation:
Vi ersätter Firemill som är defekta eller skadade vid leverans. Skicka oss ett mail om vad som är fel och gärna en bild. Adress: andreas@firemill.se Returadress: Firemill Sweden AB, Igelkottsvägen 91, 167 57 Bromma, Sverige.