ALLMÄNNA VILLKOR

 

ÖVERSIKT

Denna webbplats drivs av Firemill. Hela webbplatsen, ”vi”, ”oss” och ”vår” hänvisar till Firemill. Firemill erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster tillgängliga från denna webbplats till dig, användaren, villkorade av ditt godkännande av alla villkor, regler och meddelanden anges här.

 

Genom att besöka vår webbplats och / eller köpa något från oss, deltar du i vår ”tjänst” och accepterar att vara bunden av följande regler och villkor (”användarvillkor”, ”villkor”), inklusive dessa ytterligare villkor och regler hänvisas till häri eller tillgängliga via hyperlänkar. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive utan begränsning användare som webbläsare, leverantörer, kunder, köpmän och / eller de som bidragit till innehållet.

 

Vänligen läs dessa användarvillkor noggrant innan du använder vår webbplats. Genom att besöka eller använda någon del av webbplatsen, samtycker du till att bindas av dessa användarvillkor. Om du inte godkänner alla villkor och villkoren i detta avtal, får då du inte åtkomst till webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa Användarvillkor anses vara ett erbjudande, är acceptans uttryckligen begränsat till dessa användarvillkor.

 

Alla nya funktioner och verktyg som läggs till den aktuella butiken omfattas också av användarvillkoren. Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller byta ut någon del av dessa användarvillkor genom bokföring uppdateringar eller ändringar av vår hemsida. Det är ditt ansvar att kontrollera denna sida regelbundet för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till webbplatsen efter utstationering av ändringar accepterar dessa ändringar.

 

Vår butik är hostad på WordPress. De förser oss med online e-handel plattform som tillåter oss att sälja våra produkter och tjänster till dig.

 

AVSNITT 1 – ONLINE STORE VILLKOR

 

Genom att godkänna dessa användarvillkor, intygar du att du är över 18 år och myndig eller ha målsmans godkännande. Du får inte använda våra produkter för olagligt eller obehörigt ändamål och inte heller kan du, i samband med tjänsten, bryta lagar inom din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till lagar om upphovsrätt).

Du får inte skicka några maskar eller virus eller annan kod av destruktiv karaktär.

Ett brott mot något av villkoren kommer att resultera i en omedelbar uppsägning av dina tjänster.

 

AVSNITT 2 – ALLMÄNNA VILLKOR

 

Vi förbehåller oss rätten att vägra service till någon av någon anledning när som helst.

Du förstår att ditt innehåll (inte inklusive kreditkortsinformation), kan överföras okrypterat och involvera (a) överföring via olika nätverk; och (b) ändringar överensstämmer och anpassa sig till tekniska krav för anslutning till nätverk eller enheter. Kreditkortsuppgifter är alltid krypterad under överföringen över nätverk.

Du accepterar att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller exploatera någon del av tjänsten, användning av tjänsten eller åtkomst till tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen där tjänsten tillhandahålls, utan skriftligt tillstånd av oss.

De rubriker som används i detta avtal kommer ingå endast för bekvämlighet och inte begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor.

 

AVSNITT 3 – PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt)

Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga endast online via hemsidan. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade mängder och är föremål för retur eller utbyta endast enligt vår Returpolicy.

Vi har gjort allt för att visa färger så noggrant som möjligt och bilder av våra produkter som visas i butiken. Vi kan inte garantera att bildskärmen återskapar alla färger korrekt.

Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldig, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt på en fall-till-fall-basis. Vi förbehåller oss rätten att begränsa kvantiteterna av vissa produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller produktprissättning kan ändras när som helst utan föregående meddelande, på eget gottfinnande av oss. Vi förbehåller oss rätten att avbryta någon produkt när som helst. Ett erbjudande om någon produkt eller tjänst på denna webbplats är ogiltigt där det är förbjudet.

 

AVSNITT 4 – KORREKTA FAKTURERINGS-OCH KONTOINFORMATION

 

Vi förbehåller oss rätten att neka en beställning som du gör hos oss. Vi kan, enligt eget gottfinnande, begränsa eller annullera kvantiteter som köpts per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan innehålla beställningar av eller under samma kundkonto, samma kreditkort eller order som använder samma fakturering och/eller leveransadress. I händelse av att vi ändrar eller annullera en order, kan vi försöka meddela dig genom att kontakta e-post och/eller fakturering adress/telefonnummer som gavs när ordern gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda order som, i vår egen bedömning, verkar vara gjorda av försäljare, återförsäljare eller distributörer.

 

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt inköp och kontoinformation för alla köp som görs i vår butik.

 

För mer information, Läs vår Returpolicy. (länka)

 

AVSNITT 5 – VALFRIA VERKTYG

 

Vi kan ge dig tillgång till tredje parts verktyg som vi varken övervakar inte heller har någon kontroll eller input.

Du bekräftar och samtycker att vi ger tillgång till sådana verktyg ”befintligt skick” och ”som tillgänglig” utan några garantier, utfästelser eller villkor av något slag och utan något godkännande. Vi har inget ansvar alls följd av eller avseende din användning av valfria verktyg från tredje part.

All användning av valfritt verktyg som erbjuds via webbplatsen sker helt på egen risk och omdöme och du bör se till att du är bekant med och godkänner villkoren som verktyg tillhandahålls av relevant tredje part leverantören(erna).

Vi kan även i framtiden erbjuda nya tjänster eller funktioner på webbplatsen (inklusive, frisläppandet av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner eller tjänster omfattas också av dessa användarvillkor.

 

AVSNITT 6 – TREDJE PARTS LÄNKAR

 

Vissa innehåll, produkter och tjänster tillgängliga via våra tjänster kan inkludera material från tredje part.

Vi är inte ansvariga för några skador eller skador relaterade till inköp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll, eller alla andra transaktioner som görs i samband med någon utomstående webbplats. Vänligen läs noggrant igenom den tredje parten politik och praxis och se till att du förstår dem innan du deltar i någon transaktion. Klagomål, anspråk, funderingar eller frågor om produkter från tredje part bör riktas till tredje part.

 

AVSNITT 7 – ANVÄNDARKOMMENTARER, FEEDBACK OCH ANDRA INLAGOR

 

Om, på vår begäran, du skickar vissa specifika bidrag (till exempel tävlingsbidrag) eller utan begäran från oss du skicka kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller andra material, online, via e-post, brev, eller annars (kollektivt ‘ kommentarer), godkänner du att vi kan, när som helst, utan begränsning, redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och annars använda i något medium eventuella kommentarer som du fram till oss. Vi har inte och skall inte ha någon skyldighet (1) att upprätthålla några synpunkter i förtroende. (2) att betala ersättning för eventuella kommentarer; eller (3) att svara på alla kommentarer.

Vi kan, men har ingen skyldighet att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll att vi avgöra enligt eget gottfinnande är olagligt, stötande, hotfullt, ärekränkande, nedsättande, pornografiskt, obscent eller annars stötande eller strider mot någon parts immateriella egendom eller dessa användarvillkor.

Du samtycker till att dina kommentarer inte kränker någon rätt till någon tredje part, inklusive upphovsrätt, varumärke, sekretess, personlighet eller andra personliga eller egenutvecklade rätt. Du godkänner att dina kommentarer inte kommer innehålla ärekränkande eller på annat sätt olagligt, stötande eller obscent material, eller innehåller datorvirus eller annan skadlig kod som kan på något sätt påverka driften av tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du kan inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv, eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje parter som ursprunget av eventuella kommentarer. Du är ensam ansvarig för eventuella kommentarer som du gör och deras noggrannhet. Vi tar inget ansvar och tar inget ansvar för eventuella kommentarer postat av dig eller någon tredje part.

 

AVSNITT 10 – PERSONLIG INFORMATION

 

Din inlämning av personuppgifter via store styrs av vår integritetspolicy. För att se vår integritetspolicy. (länk)

 

AVSNITT 8 – FEL, FELAKTIGHETER OCH UTELÄMNANDEN

 

Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i den tjänst som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan avse produktbeskrivningar, prissättning, kampanjer, erbjudanden, produktfraktkostnader, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera alla fel, felaktigheter eller utelämnanden, och att ändra eller uppdatera information eller annullera beställningar om någon information i tjänsten eller på någon webbplats är felaktig när som helst utan föregående meddelande (inklusive när du har skickat din beställning).

Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga information i tjänsten eller på relaterade webbplatser, inklusive utan begränsning, prisinformation, förutom så som krävs enligt lag. Inga angivna uppdatering eller Uppdateringsdatum tillämpas i tjänsten eller på relaterade webbplatser, bör vidtas att ange att all information i tjänsten eller på någon webbplats har ändrats eller uppdaterad.

 

AVSNITT 9 – FÖRBJUDEN ANVÄNDNING

 

Förutom andra förbud som anges i användarvillkoren, du får inte använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för något olagligt ändamål; (b) att värva andra att utföra eller delta i någon olagliga handlingar; (c) att bryta mot alla internationella, federala, regionala eller statliga förordningar, regler, lagar eller lokala förordningar; (d) att inkräkta på eller kränker våra immateriella rättigheter eller immateriella rättigheter av andra; (e) för att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, förtal, nedvärdera, skrämma eller diskriminera utifrån kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller handikapp; (f) lämna falska eller vilseledande information; (g) att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer att eller kan användas på ett sätt som kommer att påverka funktionaliteten eller användning av tjänsten eller av någon närstående webbplats, andra webbplatser eller Internet; (h) att samla in eller spåra personlig information om andra; (i) till spam, phish, pharm, förevändning; (j) för obscent eller omoraliska ändamål. eller (k) att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna i tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats för brott mot någon av de förbjudna användningarna.

 

AVSNITT 10 – FRISKRIVNING FRÅN GARANTIER; BEGRÄNSNING AV ANSVAR

 

Vi kan inte garantera, representera eller att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, snabb, säkert eller felfritt.

Vi garanterar inte att de resultat som kan erhållas från användning av tjänsten kommer att vara korrekt eller tillförlitlig.

Du samtycker att från tid till annan kan vi ta bort tjänsten för obestämd tid eller avbryta tjänsten när som helst, utan meddelande till dig. I inget fall skall Firemill, våra direktörer, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare vara ansvariga för skada, förlust, anspråk, eller alla direkta, indirekta, oförutsedda, särskilda, eller följdskador skador av något slag, inklusive, utan begränsning förlorade vinster, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlust av information, ersättningskostnader eller liknande skador, vare sig i kontrakt, åtalbar handling (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller annat, som uppstår från din användning av tjänsten eller produkter upphandlas med hjälp av tjänsten, eller för annat anspråk på något sätt relaterat till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsat till, fel eller utelämnanden i innehållet , eller någon förlust eller skada av något slag som uppkommer som ett resultat av användningen av tjänsten eller innehållet (eller produkt) postat, överförs, eller annat sätt gjorts tillgängligt via tjänsten, även om deras möjlighet. Eftersom vissa stater och jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller indirekta skador, i sådana stater eller jurisdiktioner begränsas vårt ansvar i den utsträckning som tillåts enligt lag.

 

AVSNITT 11 – SKADEERSÄTTNING

 

Du samtycker till att gottgöra, försvara och inte hålla Firemill ansvariga och våra föräldrar, dotterbolag, partners, direktörer, entreprenörer, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer och anställda skadeslösa från anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatkostnader, som görs av tredje part på grund av eller till följd av ditt brott mot dessa användarvillkor eller de dokument som de införliva med referens eller ditt brott mot någon lag eller tredje part rättigheter.

 

AVSNITT 12 – ENSKILDA AVTALSBESTÄMMELSERS OGILTIGHET

 

I händelse av att någon bestämmelse i dessa användarvillkor bedöms vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar, sådan bestämmelse skall ändå vara verkställbara i den utsträckning som tillåts av gällande lag och ogenomförbara portion skall anses vara avskurna från dessa användarvillkor, skall sådant beslut inte påverka giltigheten och verkställbarheten av övriga återstående bestämmelser.

 

AVSNITT 13 – UPPSÄGNING

 

Skyldigheter för parterna som uppstår före uppsägning skall överleva uppsägning av detta avtal för alla ändamål.

Dessa användarvillkor är effektiva om inte och tills det avslutas av dig eller oss. Du kan säga upp dessa användarvillkor när som helst genom att meddela oss att du inte längre önskar använda våra tjänster, eller när du sluta använda webbplatsen.

Om i vår enda dom du misslyckas, eller om vi misstänker att du har misslyckats, att följa en sikt eller bestämmelse i dessa användarvillkor, vi också kan säga upp detta avtal när som helst utan varsel och du kommer att vara ansvarig för alla belopp upp till och inklusive datum för uppsägning; eller med detta kan neka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del därav).

 

AVSNITT 14 – HELA AVTALET

 

Fel av oss att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte utgöra en avsägelse av sådan rätt eller bestämmelse.

Dessa användarvillkor och policyer eller operativa regler som publiceras av oss på denna webbplats eller med avseende på tjänsten utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan dig och oss och styr din användning av tjänsten, ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, meddelanden och förslag, vare sig muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, eventuella tidigare versioner av användarvillkoren).

Eventuella oklarheter i tolkningen av dessa användarvillkor skall inte tolkas mot utarbetandet partiet.

 

AVSNITT 15 – STYRANDE LAGSTIFTNING

 

Dessa användarvillkor och eventuella separata avtal varigenom vi tillhandahåller dig tjänster skall regleras av och tolkas enligt lagarna i Sverige.

 

AVSNITT 16 – ÄNDRINGAR I ANVÄNDARVILLKOREN

 

Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på sidan.

Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande, uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor av bokföring uppdateringar och förändringar till vår hemsida. Det är ditt ansvar att kontrollera vår webbplats regelbundet för förändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till webbplatsen eller tjänsten efter utstationering av ändringar i dessa användarvillkor utgör godkännande av dessa ändringar.

 

AVSNITT 17 – KONTAKTINFORMATION

 

Frågor om användarvillkoren ska skickas till oss på martin@Firemill.se